Algemene voorwaarden

Wie deze website bezoekt of gebruikt, gaat ermee akkoord dat hij door deze algemene voorwaarden gebonden is.
Door effectieve bestelling verklaart de koper definitief de algemene voorwaarden te kennen en deze te aanvaarden.
Maartjes Taartjes behoudt zich het recht voor informatie gelijk wanneer en zonder voorafgaande kennisgeving te veranderen, te wijzigen of te schrappen.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product-of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Maartjes Taartjes of rechthoudende derden. De eindgebruiker is uitsluitend gerechtigd om materiaal van de website te downloaden en/of te printen voor eigen persoonlijk en niet-commercieel gebruik.
Alle foto’s op onze webshop zijn met de grootste zorg gemaakt maar blijven louter indicatief met als doel uw keuze te vergemakkelijken. De effectief geleverde producten kunnen derhalve visueel afwijken.

Deze website is eigendom van Maartjes Taartjes.
Contactgegevens: Maartjes Taartjes
Maartje Elen
Werchtersesteenweg 137, 3130 Betekom, België
0494 03 54 14
maartje@maartjestaartjes.be
Ondernemingsnummer: BTW BE 0695.932.240

Bestellingen

Een overeenkomst komt tot stand door de aanvaarding van een bestelling door Maartjes Taartjes. De gebruiker wordt hiervan op de hoogte gebracht met een bestellingsbevestiging.
Maartjes Taartjes behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden.Maartjes Taartjes doet haar best een zo optimaal mogelijke dienstverlening te bieden aan haar gebruikers en heeft echter geen verantwoordelijkheid voor een niet verwerkte bestelling of een plotse technische fout in het kader van de bestelling.

Afhalingen

De plaats van afhaling betreft het adres van de hoofdzetel van Maartjes Taartjes, zijnde Werchtersesteenweg 137, 3130 Betekom, België.
De plaats van levering betreft het leveringsadres dat je tijdens het bestellen hebt ingegeven.
Levering mogelijk in Aarschot, Groot-Leuven, Antwerpen, Limburg of verder op aanvraag. Hiervoor zal een meerprijs aangerekend worden tenzij anders afgesproken.

Maartjes Taartjes kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen en/of voor het niet uitvoeren van de overeenkomst in geval van overmacht, moeilijkheden bij gedeeltelijke of volledige staking, bij problemen bij de server zodat bestelling niet werd doorgegeven, bij problemen bij transport- en communicatiemiddelen, overstromingen, brand, het niet beschikbaar zijn van de website, bij problemen bij de betaalpartner, natuurrampen,… (zonder limitatief te zijn).

De eindgebruiker is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te inspecteren. Elk probleem of gebrek met betrekking tot de kwalitatieve tekortkoming moet onmiddellijk na levering of afhaling worden gemeld aan Maartjes Taartjes.

Maartjes Taartjes is niet verantwoordelijk ingevolge het verkeerd en/of oneigenlijk gebruik van het product bijvoorbeeld bij verkeerd transporteren van het product en ingevolge de daad of opzettelijke fout van eender welk persoon, waaronder de eindgebruiker of zijn aangestelde.

Prijzen

Alle prijzen vermeld op www.maartjestaartjes.be zijn in Euro en inclusief btw maar exclusief eventuele additionele kosten (bv.: bezorgkosten) die aan het totaalbedrag van de eindgebruiker zijn bestelling kunnen worden toegevoegd.

GDPR

Maartjes Taartjes, eigenaar van de website www.maartjestaartjes.be, gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. We doen er alles aan om de betrouwbaarheid, veiligheid en integriteit van de door ons verzamelde data te waarborgen. Wij dragen zorg voor uw privacy en houden ons aan de regels die de AVG/GDPR stelt.
Gegevens die door de klant aan Maartjes Taartjes zijn verstrekt, zullen nooit aan derden worden doorgegeven, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw desbetreffende persoonsgegevens. U kunt uw aanvraag tot inzage of correctie richten tot info@maartjestaartjes.be.

Verzakingsrecht

De eindgebruiker beschikt over het recht om van zijn aankoop af te zien zolang de bestelling nog niet werd goedgekeurd door Maartjes Taartjes. Maartjes Taartjes behoudt steeds het recht een bestelling af te keuren. Bij goedkeuring/afkeuring word je als eindgebruiker op de hoogte gebracht. Vanaf het moment dat de bestelling wordt goedgekeurd, beschik je als eindgebruiker dus niet langer over het recht om van jouw aankoop af te zien en komt de overeenkomst tussen de aangesloten handelaar en de eindgebruiker tot stand. De eindgebruiker zal ook moeten instaan voor betaling van bestellingen die niet zijn afgehaald of niet geleverd konden worden. In geval van levering zal de eindgebruiker er alles aan doen om zijn bestelling in ontvangst te nemen op het opgegeven tijdstip vermeld bij de bestelling. Indien de eindgebruiker de bestelling niet kan ontvangen op het opgegeven tijdstip, neemt hij minstens 2 uur op voorhand contact op met Maartjes Taartjes.

Klachten

U kunt klachten steeds melden op maartje@maartjestaartjes.be.
Elke klacht wordt zo snel mogelijk behandeld.


Cookies

Bij het bezoeken van onze webshop worden er cookies op uw toestel geplaatst. Cookies zijn kleine bestanden die uw browser bijhoudt op de harde schrijf van uw toestel. Hierin wordt informatie opgeslagen die het gebruik van de website gebruiksvriendelijker maakt. Deze cookies noemt men ‘functionele of First Party cookies’. Deze zijn noodzakelijk voor het functioneren van de webshop. Hiermee worden de producten in uw winkelwagen bewaard en hoeft u niet iedere keer opnieuw uw login en wachtwoord in te vullen al u hiervoor gekozen heeft. Daarnaast wordt er ook gebruik gemaakt van ‘Third party cookies’, enkel om onze website te analyseren.